Visrūpīgāk ir jāizvēlas aizkarus bērnu istabai. Tiem nedrīkst būt tumšiem, smagiem un sarežītiem. Bērni it īpaši mazie, ir ļoti aktīvi, tāpēc viņi ļoti viegli var aizķert un noraut smagus un sarežģītus aizkarus. Tāpēc aizkari bērnu istabā nedrikst būt smagie un tiem jābut viegli bīdāmiem.

Aizkaru gaišie toņi un krāsainie zīmējumi, radīs jautrības noskaņojumu Jūsu mazulim.

Наиболее основательно следует подходить к выбору штор для детских комнат. Они не должны быть мрачными, тяжелыми и сложными. Дети, особенно маленькие, очень активны, поэтому зацепить большую и сложную штору и тем самым оторвать ее они могут довольно просто. Поэтому шторы для детских комнат должны быть легкими и легко убираться в стороны или вверх.

Светлые оттенки штор и красочные рисунки на них создадут веселое настроение для Вашего малыша.